onsdag, januari 09, 2008

Allas ansvar, ingens ansvar.

Ägande är ju lite fult, för att inte tala om att bli eller vara rik. För visst är det väl bättre om allt tillhör alla och om vi delade rättvist. Fabriken skulle tillhöra arbetarna som faktiskt gör jobbet och naturresurser skulle inte ägas av någon speciell, jorden tillhör oss alla. Fin tanke, ellerhur?

Men vad skulle hända om det blev verklighet? Vem skulle vilja arbeta extra hårt om fabrikens vinst tillfaller alla, vem skulle vårda och bruka naturresurserna långsiktigt om andra skövlar och gör större vinster. Vem har lust att göra mindre vinster för att vårda en egendom som är andras? Vem skulle lägga ner möda och resurser på att reparera och återställa något som man inte själv orsakat.

Med konkurrens på lika villkor är inte ägande något dåligt, pengar är inte ett påfund från helvetet utan ett hjälpmedel för att utbyta varor och tjänster.

Ett exempel på hur det kan bli när man inte kan difiniera ett ägande och när man inte vet vem som ska ta ansvaret är de fartyg som ligger på botten av skagerack och läcker olja. Trots att det är billigare att sanera oljan nu händer inget. Om det kommer upp till ytan är det kustbevakningen och om det kommer in till stranden är det räddningstjänsten men så länge det ligger på botten är det ingen. Läs mer på cuf.se sm tog upp det först och gjorde att jag reagerade.