fredag, januari 25, 2008

Riva hus och ett till miljöparti...

Läste på dn.se om kd som lagt en rad förslag på hur kommunerna ska bli bättre på att jobba med miljöfrågan. Rubriken är satt till: "Miljonprogrammets hus bör rivas av miljöskäl". Som kommunpolitiker i en bruksortskommun är jag smärtsamt medveten om att det finns fler skäl att riva miljonprogramshus, till exempel att det inte finns folk som vill bo i dem.

Annars kan man väl hålla med kd om att miljöarbetet i kommunerna ofta är lågprioriterat. Ta arbetet med agenda 21 till exempel, hur mycket arbetas det med den agendan ute i sveriges kommuner? Agendan som skulle genomsyra hela det 21:a århundradet blev något som man skrev en handlingsplan om och kanske diskuterade lite år 1998.

Kd försöker tydligen sig på att skaffa en miljöprofil, och nått annat än kärnfamilj, homoäktenskapsmotstånd och sänkt bensinskatt kanske vore klokt att prata om när opinionssiffrorna dalar.