tisdag, november 07, 2006

Nya bostäder i Torsåker.


Nu är det äntligen klart, även om det kanske inte blev det allra mest tillfredställande resultatet. Vad jag pratar om är byggandet av ett 55+ boende i Torsåker, tre hus med sammanlagt 12 lägenheter.

Det här tycker jag är jättekul och ett måste för att Torsåker med omnejd ska kunna fortsätta att utvecklas. Tanken är att äldre människor som bor i hus i Torsåker och grannbyarna ska kunna flytta in till ett bekvämt boende i centrala Torsåker. Det kommer i sin tur att göra att många eftertraktade gårdar runt om i socknen kommer att bli "lediga" och att vi kommer att få en inflyttning till orten. Intresset är stort och i dagsläget fins drygt 30 personer i kö till de 12 lägenheterna.

Men så till det mindre bra, placeringen. Man har valt att bygga husen i en liten "park" intill Spelmannen (ett äldreboende). Det har man valt dels för att avlopp mm redan är draget till platsen och att det är nära till äldreboendet. Jag tror inte att det är bra ur ett långsiktigt perspektiv att bygga i grönområden och "förtäta" byggnationen i centralorten. Dessutom tar man bort en fin plats från de som bor på Spelmannen.

Hur som helst är det kul att det "rör sig" och att man faktiskt satsat lite pengar för att få byggnaderna att passa in i Torsåker, med färgsättning och arkitektur. En snygg broschyr finns här, om du får lust att flytta hit.